Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

ΕΜΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΤΙΤΛΟΥΧΟΙ ΚΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΥΧΟΙ ΚΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ...Ο Κώστας Τουρνάς όχι μόνο προφητικός και επίκαιρος, όσο ποτέ, αλλά και ευ̖φωνικός δάσκαλος της γλώσσας μας.

Αφιερωμένο σε εκείνους που απαξιώνουν τη χώρα, τους συνανθρώπους μας και τη γλώσσα...


ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ (1974)
Συνθέτης-Στιχουργός: Κώστας Τουρνάς

Άγριος άνεμος
τον άγριο κόσμο χτυπάει·
άγριος ο καιρός
τη μέρα στα πέλαγα πάει

Άγριο ψέμα
τον άγριο κόσμο θερίζει·
άγρια η βρομιά
το μέσα μας αργά κερδίζει (δις)

Κι εμείς, κυρίες και κύριοι, εμείς
τιτλούχοι κακής εποχής
δε σκάμε πολύ για την ώρα·
εμάς, κυρίες και κύριοι, εμάς
οι μύθοι κάθε Χαλιμάς
τη ζωή μας γεμίζουν ακόμα

Λαμ̖περός κάθεται
στο θρόνο του μες στα ουράνια·
δίκαια κρίνον̖ται
τ’ ανθρώπινα απ’ τ’ άλλα κοπάδια

Άγ̖γελοι φεύγουνε
και έρχον̖ται και φέρνουν νέα·
θύμωσε ο Θεός
κι οργή του ματώνει τη μέρα (δις)

Κι εμείς, κυρίες και κύριοι, εμείς
τιτλούχοι κακής εποχής
δε σκάμε πολύ για την ώρα·
εμάς, κυρίες και κύριοι, εμάς
οι μύθοι κάθε Χαλιμάς
τη ζωή μας γεμίζουν ακόμα

Αν πεινάς [ αμ̖πεινάς] νοιάζεσαι
να φας έστω κι αν θα το κλέψεις·
κι η τροφή της ψυχής
δωρεάν είναι αν δεν το [→ δεν̖το] βλέπεις

Άγριος δικαστής
τη δίκη έχει ήδη αρχίσει·
σ’ άγριους σαν κι εμάς [→ σαγ̖κιεμάς]
αγάπη γιατί να χαρίσει (δις)

Κι εμείς, κυρίες και κύριοι, εμείς
τιτλούχοι κακής εποχής
δε σκάμε πολύ για την ώρα·
εμάς, κυρίες και κύριοι, εμάς
οι μύθοι κάθε Χαλιμάς
τη ζωή μας γεμίζουν ακόμα

Εμείς, οι κάτοχοι της ενοχής…


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όπου:    `    το ευ̖φωνικό [ŋ] (ή και [μ], περίπτ. -μπ) πριν από το

                    δίψηφο σύμφωνο.

                    πλάγιοι χαρακτήρες (π.χ.: αμ̖πεινάς) η απαλή προφορά

                    του ευ̖φωνικού [ŋ] ή του [μ] και του δίψηφου συμφώνου.


Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής