Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣ - Β' ΜΕΡΟΣ

 


ΟΙ ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΚΥΚΝΟΣ

Φωνητική απόδοση:

«(… ΚΥΚΝΟΣ:) τ’ αποφλοιωμένα ντοματάκια που προσφέρει στην κατανάλωση [→ στηγ̂κατανάλωση], η πλέον συγχρονισμένη βγιομηχανία1 κονσερβών, αποτελούν την τελευταία [→ την̂τελευταία] λέξη της κονσερβοποιίας.

… Επίσης, η κονσερβοποιία ΚΥΚΝΟΣ προσφέρει στην κατανάλωση [→ στηγ̂κατανάλωση] και το TOMATO JUICE ΚΥΚΝΟΣ· παρασκευασμένον από εκλεκτές ντομάτες, χωρίς συν̂τηρητικά.

Το TOMATO JUICE ΚΥΚΝΟΣ είναι εξαιρετικά εύγευστον ποτόν και ιδιיαιτέρως κατάλληλον για την παρασκευήν [→ τημ̂παρασκευήν] φαγητού.

Η ντομάτα, ο θαυμάσιος αυτός καρπός του ελληνικού ήλιου, είναι η βασική πρώτη ύλη για τον περίφημο2 χυμό TOMATO JUICE, ΚΟΚΤΕΪΛ ΚΥΚΝΟΣ.

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑTOMATO JUICE και TOMATO JUICE ΚΟΚΤΕΪΛ: 

Είναι τρία εκλεκτά προϊόν̂τα τής κονσερβοποιίας ΚΥΚΝΟΣ, που μαζί με τα άλλα, εξαιρετικής ποιότητος προϊόν̂τα της, δεν πρέπει [→ δεμ̂πρέπει] να λείπουν από… (κανένα -υποθέτω- ντουλάπι της κουζίνας, γεύμα ή σπίτι-νοικοκυριό)».

Εσφαλμένη απόδοση, αν̂τί του ορθού βιיομηχανία.

Η στιγμιαία παύση δεν ευνοεί την τροπή του [ν] με το συγ̂κοπτόμενο σύμφωνο της επόμενης λέξης. Επιπλέον, στην καθαρεύουσα -τόσο λόγω του αργού ρυθμού εκφοράς, όσο και της κατάχρησης του [ν]-  ως επί το πλείστον αποφεύγον̂ται οι συμ̂προφορές.


ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ CARNATION

Φωνητική απόδοση:

Carnation, η Ρόζα πιάστηκε στις γραμμές του τρένου και κινδυνεύει.

Έρχεται το τρένο!...

«Τη Ρόζα από το τρένο, ποιος θα σώσει;

Μόνο ο Carnation μπορεί να τη γλυτώσει.

Κάθε παιδί, τον Carnation [→ τογ̂καρνέισον], τον θαυμάζει

ορμά στις ράγες και στο τσακ, τη Ρόζα αρπάζει. 

Ναι!...

Δυνατός και γερός για να γίνεις

κάθε μέρα, CARNATION να πίνεις!». 

- O Carnation πάν̂τα πιο δυνατός.

- .....


ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

Φωνητική απόδοση:

- Ο προ-προπάππος, ο Γιωργάκης, είχε το ραφτάδικο στην Πόλη [→ στημ̂πόλη].

Απέναν̂τι ήταν το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής του ΠΑΥΛΙΔΗ· με υλικά εξαιρετικής ποιότητας.

Του ‘δωσε λέει ο ίδιος ο Σπυρίδων Παυλίδης, το χίλια οκτακόσια σαράν̂τα ένα [→ σαραν̂ταένα], να δοκιμάσει την πρώτη [→ τημ̂πρώτη] τσοκολάτα που φτιάχτηκε στην Ελλάδα. 

Κι άκου τι του ‘πε ο παππούς: 

«Εξαιρετική, παιδί μου Σπυρίδων· εξαιρετική! 

Αλλά σε ρωτώ: 

Ενώ αι δημιουργίαι μου είναι διיαχρονικαί, ποίος θα ενθυμείται την τσοκολάτα3 ΠΑΥΛΙΔΟΥ, μετά εκατόν πενήν̂τα έτη; 

Ε;!...». 

- .....

3 Συμβαίνει ό,τι και παραπάνω, με την περίπτ.: «τον περίφημο» (βλ. διיαφήμιση της ΚΥΚΝΟΣ).ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ

Φωνητική απόδοση:

«… Πίσω από κάθε προσπάθεια, υπάρχει μία μάνα που σε φρον̂τίζει με ένα ποτήρι φρέσκο γάλα και όλη της την αγάπη.

Έτσι κι εμείς, οι άνθρωποι της ΔΕΛΤΑ, σας φρον̂τίζουμε με το μεράκι μας και με όλη μας την καρδιά [→ τηγ̂καρδιά]!

….. ».


ΑΛΛΑN̖TΙΚΑ ΥΦΑN̖TΗΣ

Φωνητική απόδοση:

«Δγιαλέγεις4 Ελλάδα. 

Δγιαλέγεις εμ̂πιστοσύνη, δγιαλέγεις φρεσκάδα· δγιαλέγεις φρον̂τίδα, δγιαλέγεις γεύση.

Δγιαλέγεις ΥΦΑN̖TΗΣ, δγιαλέγεις ποιότητα!».

'Οπως και στην περίπτ. του «διαλε(κ/χ)τός» -τόσο λόγω της συχνής χρήσης, όσο και της έννοιας η οποία δηλώνεται- η δίφθογ̂γος συνιζάνεται, με συνέπεια να συνηχείται ελαφρώς το [γ]. Ωστόσο δε συμβαίνει το ίδιο και με τη «διαλογή», στην οποία -ως λέξη μιας παλαιότερης μορφής γλώσσας- διיατηρείται η αρχική προφορά [διיαλογή].


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣH:

Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

             י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.

 

Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
ΚαθΑγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής