Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 
Ερμηνευτές: Χρόνης Αηδονίδης – Νεκταρία Καραντζή
Άλμπουμ: Επικράνθη (2006)
Έκδοση: Αποστολική Διיακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα

σήμερα όλοι θλίβον̂ται και τα βουνά λυπούν̂ται.

Σήμερα το ‘βαλαν βουλή, οι άνομοι Εβραίοι

για να σταυρώσουν το Χριστό, των πάν̂των Βασιλέα.

 

Η Παναγιά, η Δέσποινα, καθόταν μοναχή της

την προσευχή [→ τημ̂προσευχή] της έκαμνε για το Μονογενή της.

Φωνή ακούει εξ Oυρανού κι απ’ Aρχαγ̂γέλου στόμα:

-Σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιיες.

Το γιο Σου τον επιάσανε και σα φονιά τον πάνε [→ τομ̂πάνε].

Σαν κλέφτη [→ σαγ̂κλέφτη] τον δικάζουνε και στο χαλκιά τον πάνε

[→ τομ̂πάνε].

 

Κι η Παναγιά σαν τ’ άκουσε [→ σαν̂τάκουσε], πέφτει λιγοθυμάει.

Σταμνιά νερό της χύνουνε, τρία καράτια μόσχο.

Κι αφού της ήρθε ο λογισμός, κι αφού της ήρθε ο νους της

ζητεί μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει.

Τηράει δεξιיά, τηράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει.

Τηράει και δεξιότερα βλέπει τον Άι Γιάννη.

-Άι Γιάννη μου, Αφέν̂τη μου, και μαθητή του γιου μου

μην είδες το παιδάκι μου και σε το Δάσκαλό σου;

-Τον βλέπεις Κείνον το γυμνόν, τον παραπονεμένον [→

τομ̂παραπονεμένον], όπου φορεί στην κεφαλή [→ στηγ̂κεφαλή]

στεφάνι αγ̂καθένιο;

 

Η Παναγιά Τον σίμωσε και Τον γλυκομιλούσε.

-Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου!

-Τι να σου πω, Μανούλα μου, τι να σου μολοήσω;

Ήτανε θέλημα Θεού, βούληση του Πατέρα.

Μόνο το Μέγα Σάββατο, κον̂τά στο μεσονύχτι

όταν λαλήσει ο πετεινός, σημάνουν οι καμ̂πάνες

κι ανάψουνε στις εκκλησιές ολόχρυσες λαμ̂πάδες 

τότε και συ, Μανούλα μου, να πας να με παν̂τέχεις.


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣH:

 Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

              י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.Καλό Πάσχα
με περισσότερη φρον̂τίδα και αγάπη
απ όλους μας για τη γλώσσα!...


Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής