Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣ - Γ' ΜΕΡΟΣ


 

ΟΙ ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣΑΠΟΡΡΥΠΑN̖TΙΚΟ ROL

Φωνητική απόδοση:

«Δεν το [→ δεν̂το] υποψιיάζεται· μα σήμερα, κάτι θ’ αλλάξει στη ζωή της.

… Το οξυγόνο εισχωρεί βαθιά στο ρούχο· και τίποτα δε λευκαίνει, σαν το [→ σαν̂το] οξυγόνο!...

... Νέο ROL OXYGÈNE, μια άσπρη δύναμη».


ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ COCA-COLA


Φωνητική απόδοση:

«Όπως σ’ όλους τους ολυμ̂πιακούς αγώνες, στα παγ̂κόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου, σ’ όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα -από το 1928- έτσι και τώρα, στο παγ̂κόσμιο κύπελλο στην Ισπανία, η COCA-COLA είναι το επίσημο αναψυκτικό».

ΟΔΟN̖TΟΚΡΕΜΑ COLGATE TOTAL

Φωνητική απόδοση:

«Τώρα, μια νέα οδον̂τόκρεμα που συνεχίζει να ενεργεί, ακόμα κι όταν δεν βουρτσίζετε, είναι γεγονός!

… Αν̂τιμικροβιακή προστασία, ανάμεσα στα βουρτσίσματα.

… Καταπολεμά την τερηδόνα [→ την̂τερηδόνα], ενώ δουλεύετε.

… Προστασία μεγάλης διיάρκειας, COLGATE TOTAL.

….. ».

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΟΛΥΜ̖ΠΟΣ

Φωνητική απόδοση:

«Πολλά έχουν αλλάξει εδώ και πενήν̂τα χρόνια.

… Συλλέγουμε το γάλα μας μόνο από επιλεγμένες κον̂τινές φάρμες και είναι πάν̂τα το ίδιο φρέσκο και με την ίδια αγαπημένη γεύση, μιας περασμένης εποχής!

Πενήν̂τα χρόνια, δεν απογαλακτιστήκαμε ποτέ.

ΟΛΥΜ̖ΠΟΣ».


ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Φωνητική απόδοση:

«Το να κάνεις οικονομία ψωνίζον̂τας, είναι τρόπος ζωής!

Βρείτε έως την Τετάρτη [→ την̂τετάρτη], στον ΚΡΗΤΙΚΟ [→ στογ̂κρητικό]: 

Βόειο πον̂τίκι, οκτώ και ενενήν̂τα πέν̂τε [→ ενενην̂ταπέν̂τε], το κιλό. 

JOHNNIE WALKERGORDONS και SMIRNOFF [σיμιρνόφ]*, 3 ευρώ και 20 λεπτά φθηνότερα. 

PAMPERS (πάμיπερς), LENNOR και PANTENE [πανיτέν], μείον πενήν̂τα τοις εκατό.

AVANOXZEMASYOSSVILEDA [βιλέντα] και WETTEX, μείον πενήν̂τα τοις εκατό. 

….. ».

* Και όχι [ζμιρνόφ], όπως εσφαλμένα αποδόθηκε στη διיαφήμιση.


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣH:

Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

             י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.

 

Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
ΚαθΑγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής