Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣ - Α' ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙἈΦΗΜΙΣΕΙΣ

 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ MISKO


Φωνητική απόδοση:

«… Οι κυρίες ντύνον̂ταν με τη μόδα της γιαγιάς μας.

Μεσουρανούσε το ταγ̂κό, η ρούμ̂πα, η σάμ̂πα κι οι χορευτές δεν έχαναν ευκαιρία.

Για να πας στην Κηφισιά [→ στηγ̂κηφισχιά]1 έπρεπε να πάρεις το θηρίο.

- Ακάκιε, μην ξεχάσεις [→ μηγ̂κz̥εχάσεις]2 τα μακαρόνια να ‘ναι MISKO!...

Η πρώτη διיαφήμιση της MISKO χάλασε κόσμο!

Από τότε πέρασαν σαράν̂τα πέν̂τε [→ σαραν̂ταπέν̂τε]3 ολόκληρα χρόνια.

… Κι όμως, τα μακαρόνια MISKO μένουν πάν̂τα πρώτα, γιατί ΜISKO σημαίνει κορυφαία ποιότης. 

- ..... ».

Η δίφθογ̂γος συνιζάνεται, με συνέπεια να συνηχείται ελαφρώς το [χ].

Όπου: z̥, η τροπή του [σ] σε άτονο [ζ] πριν από ηχηρό σύμφωνο (ν + ξ ⇒ ν + κ + σ ⇒ νγκ + σ ⇒ νγκζ). 

Τα απόλυτα αριθμητικά από το 21 -εξαιρείται το Έπος του '21- μέχρι και το 99, γράφον̂ται ως δύο λέξεις αλλά προφέρον̂ται ως μία.


ΑΠΟΡΡΥΠΑN̖TΙΚΟ ΠΛΥN̖TΗΡΙΟΥ SKIP

Φωνητική απόδοση:

«Είναι ενθουσιיασμένοι!

Σήμερα θα αγοράσουν το πρώτο τους πλυν̂τήριο.

Αλλά είναι τόσο δύσκολο να διαλέξεις…

Πάν̂τως, ένα είναι βέβαιο: 

Για το αυτόματο πλυν̂τήριό τους δεν υπάρχει καλύτερο απορρυπαν̂τικό, από το SKIP!

Γι’ αυτό, 29 κατασκευασταί πλυν̂τηρίων συνιστούν μόνο SKIP.

... Πιο τέλειο, δε γίνεται: 

Η φρον̂τίδα του SKIP φαίνεται πάν̂τα! 

Αυτοί, το ξέρουν».


ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΙΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Φωνητική απόδοση:

«Δε χρειάζεται να μου πουν πόσο σπουδαία είναι· γιατί εγώ ήξερα την αξία της από την πρώτη [→ τημ̂πρώτη] στιγμή.

Κι όσο μεγάλη κι αν έχει γίνει, για μένα θα ‘ναι πάν̂τα μικρή.

Θα ‘ναι η πρώτη μου αγάπη κι η παν̂τοτινή!

ΙΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ: η πρώτη σου αγάπη και παν̂τοτινή».


ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ - ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Φωνητική απόδοση:

Κωστής: Όταν κάτι αλλάζει στην παράδοση [→ στημ̂παράδοση], καλό είναι να ρωτάς τη γνώμη εκείνων που την ξέρουνε [→ τηγ̂κz̥έρουνε] καλά.

Σαββόπουλος: Δεν αλλάζει, αλλά εμ̂πνέει.

Φέρνει νέους ανθρώπους, νέο αέρα· και εμ̂πλουτίζεται με νέα στοιχεία, συνεχώς!


ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φωνητική απόδοση:

«Οι μεγάλοι έχουν κουμπαρά4 (εσφαλμένη απόδοση, αν̂τί του ορθού κουμ̂παρά)!

- Γιατί να μην έχουν;

Και για εμάς καλό είναι να μπορούν να τον γεμίζουν, χωρίς να θυσιיάζουν την ποιότητα [→ τημ̂ποιότητα] που βάζουν στο τραπέζι τους.

Γι’ αυτό στα AB κάνουμε την ποιότητα [→ τημ̂ποιότητα] προσιτή σε όλους!

Με μεγάλες εβδομαδιαίες προσφορές, με εκατον̂τάδες βασικά προϊόν̂τα, σε χαμηλή τιμή, κάθε μέρα· ή επιβραβεύον̂τας με την ΑΒ plus τις αγορές σας. 

... Γιατί θέλουμε όλοι να απολαμβάνετε ό,τι είναι καλό, κερδίζον̂τας κάθε μέρα. 

..... ».

Σύνηθες, δυστυχώς, φαινόμενο, ελλείψει του μαθήματος της Ορθοφωνίας στις Παιδαγωγικές Σχολές και τα Σχολεία.


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣH:

Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

             י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.

 

Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
ΚαθΑγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής