Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΛΙΓΟΝ «ΙΤΑΛΟΙ»;...
Αλήθεια, πόσοι από εμάς προφέρουν σωστά την παρακάτω τοπωνυμία:

Rendis

Ρέ'ντης [< Δημήτριος Ρέ'ντης (Demetrio Rendi, σύμφωνα με έ'γκυρες ιταλικές πηγές) αλβαν. rëndë  = βαρύς, σοβαρός]
Συμβολαιογράφος και Αρχιγραμματέας την εποχή του Δουκάτου των Αθηνών, με μεγάλα προνόμια και επιρροή. 

Η κόρη του Μαρία Ρέ'ντη (Μaria Rendiή Ρένδη, όπως αναφέρεται σε κάποια ιστορικά συ'γγράμματα της καθ., ήταν ερωμένη του Rainerio Α΄ Acciaiuoli - Δούκα των Αθηνών. Καρπός της σχέσης τους υπήρξε ο Antonio Α΄ Acciaiuoli, αργότερα και αυτός Δούκας των Αθηνών.

    

Δε θα ήταν προτιμότερο, όταν χρειάζεται να γράψουμε τα Κύρια Ονόματα της γλώσσας μας με λατινικούς χαρακτήρες, αυτό να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προφοράς, ώστε και σύγχυση στους ξένους να μη δημιουργείται και -σε όσους από εμάς δε γνωρίζουν, αμελούν ή δεν είναι σίγουροι- να επισημαίνεται πώς πρέπει να προφέρουμε;
Το Ρέν-της που θα εκφέρει ο ξένος είναι λάθος και κανείς Έλληνας δε θα το πει. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι οι πιο πολλοί από εμάς να πουν Ρέ-ντης, που και αυτό είναι λάθος.

Πάρα ταύτα, ΜΠΡΑΒΟ στο Δημόσιο ΙΕΚ του ομώνυμου προαστίου του Πειραιά, που σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρειάζεται να κάνει χρήση των λατινικών χαρακτήρων, αυτοσυστήνεται -ενδεχομένως κατ΄ αποκλειστικότητα- ως ΙΕΚ RENDI [και όχι Renti(s)].

Όπου:  '  το ευ'φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής