Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΑΡΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


     «Λέγομαι Ζακ Μπουσάρ. Είμαι Κεμπεκιανός Νεοελληνιστής. Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη, ανάμεσα στο Moνיτρεάλ και το Κεμπέκ, που λέγεται Τρουά Ριβιέρ. Δηλαδή είμαι Τριποταμίτης!

     Από το κολέγιο που ήμουνα μικρός, διיαπίστωσα ότι η Ελληνική είναι η μητρική γλώσσα του Δυτικού Πολιτισμού κι αποφάσισα να αφοσιωθώ στα Ελληνικά. Το Μονיτρεάλ είναι ελληνική πόλη. Δηλαδή μπορείς και ζεις εδώ στα ελληνικά. Θα πας σε εστιατόρια, σε μαγαζιά, στις εκκλησίες… Έχεις εφημερίδες, ραδιיόφωνο, τηλεόραση στα Ελληνικά. Εδώ ίσως είναι η πολιτική του Κεμπέκ, που ενισχύει τις Κοινότητες και ευτυχώς…  ευτυχώς, ζούμε ελληνικά.

     Γνωρίζω πολλούς ομογενείς εδώ στο Moνיτρεάλ. Τώρα έχω κλείσει, εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μονיτρεάλ, σαράν̖τα πέν̖τε χρόνια διδασκαλίας, οπότε καταλαβαίνετε έχω περάσει γενιές. Αλλά καμιά φορά, λέω στους γονείς: ‘’Aκούστε, είστε εγ̖κληματίες όταν δε δίνετε τον θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας στα παιδιά σας! Γιατί η γλώσσα, η Ελληνική, είναι η μητρική γλώσσα του Δυτικού Πολιτισμού! Θα είναι χρήσιμη η γνώση της Ελληνικής σε όλες τις επιστήμες, αφού η ορολογία είναι… πηγάζει από τα Ελληνικά’’.

     Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: είναι και μια φιλοσοφία ζωής και δεν μπορεί [→ δεμ̖πορεί] να πει κανείς ότι είναι Έλληνας, αν δεν ξέρει [→ δεγ̖κz̥έρει] την Ελληνική! Γιατί θυμόσαστε το ρητό, ας πούμε, του Ισοκράτη: Έλληνες καλούν̖ται οι της παιδεύσεως της ημετέρας μετέχον̖τες! Δηλαδή, εάν δεν ξέρεις [→ δεγ̖κz̥έρεις] Ελληνικά, κάτι ουσιώδες σου λείπει. Και εδώ που τα λέμε, εδώ στο Moνיτρεάλ έχουν περάσει γενιές ξένων, δηλαδή ξένων… ντόπιων· δηλαδή Κεμπεκιωτών, που έχουν πληρώσει πολλά λεφτά για να μάθουν τη γλώσσα. Λοιπόν, όταν την έχεις από την οικογένεια, πρέπει να την κρατήσεις [→ τηγ̖κρατήσεις]. Γιατί είναι η γλώσσα που δε συγ̖κρίνεται με τις άλλες γλώσσες. Ούτε με τ’ Αγ̖γλικά, τα Γαλλικά. Δηλαδή είναι το αγ̖κωνάρι του Πολιτισμού μας! Κι αυτό το έχουν ξεχάσει μερικοί γονείς.

     Όταν είμαι εδώ, προσπαθώ να μεταδώσω στους Έλληνες εδώ, το καλύτερο που προσφέρει η Ελλάδα. Οι ντόπιοι που μαθαίνουν Ελληνικά, είναι άνθρωποι που έχουν ήδη κάνει σπουδές. Πολλές φορές έχουν διπλώματα. Αλλά ξέρουν πολύ καλά τι χρωστάνε, τι χρωστάμε ως άνθρωποι πολιτισμένοι, που ξέρουμε την ιστορία του Πολιτισμού. Ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι, όχι το παν, αλλά το επίκεν̖τρο του Πολιτισμού!

     Καμιά φορά, ξέρετε, κάνω ένα μάθημα σε ανθρώπους που μαθαίνουν Γερμανικά, Ισπανικά -και δεν ξέρουν [→ δεγ̖κz̥έρουν] τίποτα για τα Ελληνικά- τους λέω, εάν θέλετε να γνωρίσετε βαθιά τη γλώσσα του Πολιτισμού που μαθαίνετε, πρέπει να μάθετε Ελληνικά, γιατί οι ρίζες, οι σκέψεις, το γιατί — Οι Λατίνοι πήραν τη λέξη ‘’φιλοσοφία’’ και την έκαναν ‘’πhιλοσοπhία’’. Όταν ξέρεις την Ελληνική, αλλά σε όλη την ιστορία της, γράφεις καλύτερα ή Γαλλικά, Αγ̖γλικά, Γερμανικά, γιατί… γιατί ακόμα και η έννοια της Γραμματικής, της Ρητορικής, του γραψίματος είναι από τα Ελληνικά.

     Εύχομαι κάθε καλό στο Hellenic DNA, γιατί μπορείτε να φτάσετε σε ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι η βάση του σημερινού ανθρώπου! Όχι μόνο της Αρχαίας Ελλάδος και του Αρχαίου Πολιτισμού. Είναι για το μέλλον!»


- ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ, κύριε Μπουσάρ! 
Το ερώτημα είναι τι κάνουμε ΕΜΕΙΣ για τη γλώσσα αυτή και δη για την ΕΚΦΟΡΑ της!...

ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

 Όπου:   `   το ευ̖φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

              '    η εκφορά των φθόγ̖γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.

                 η άτονη προφορά του [ζ].                      

                   έν̖τονοι μαύροι χαρακτήρες, η ορθή προφορά των

                   λέξεων.     

                   έν̖τονοι μπλε χαρακτήρες, οι επιπλέον ορθές

                   αποδόσεις.


Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής