Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

ΤΑ S.O.S ΤΗΣ ΚΑΚΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ
ΤΑ S.O.S ΤΗΣ ΚΑΚΟΦΩΝΙΑΣ


Θα σας πω πέdε (αν̖τί του ορθού πέν̖τε) απλά πραγματάκια.
Καθαρίζουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό, ή αdισηπτικό (αν̖τί του ορθού αν̖τισηπτικό).
Δεν αgίζουμε (αν̖τί του ορθού αγ̖γίζουμε) ποτέ μάτια, μύτη ή στόμα, όσο κι αν νυστάζουμε τηbρώτη (αν̖τί του ορθού τημ̖πρώτη) ώρα.
Φτερνιζόμαστε και βήχουμε μόνο στον αgώνα (αν̖τί του ορθού αγ̖κώνα).
Δεν αdαλλάσσουμε αdικείμενα (αν̖τί των ορθών αν̖ταλλάσσουμε αν̖τικείμενα) μεταξύ μας.


ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ


Μπορεί να είναι μάσκα μίας (αν̖τί του ορθού μιαςχρήσης, ή και υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων.
Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά τς (αν̖τί του ορθού της).
Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι ή αdισηπτικό (αν̖τί του ορθού αν̖τισηπτικό).
Την αφαιρούμε πιάνοdας (αν̖τί του ορθού πιάνον̖τας) μόνο τα κορδόνια ή τα λάστιχα.
Δεν αgίζουμε (αν̖τί του ορθού αγ̖γίζουμε) το μπροστινό μέρος της μάσκας.
Εάν είναι μάσκα μίας (αν̖τί του ορθού μιας) χρήσεως την απορρίπτουμε, κρατώdας την (αν̖τί του ορθού κρατών̖τας την) πάdα (αν̖τί του ορθού πάν̖τα) από τα κορδόνια.
Εάν είναι πολλαπλών χρήσεων, τηνπλένουμε (αν̖τί του ορθού τημ̖πλένουμε) σε θερμοκρασία εξήdα (αν̖τί του ορθού εξήν̖τα) βαθμών και τη σιδερώνουμε.
Προστατεύουμε τηgοινωνία (αν̖τί του ορθού τηγ̖κοινωνία), μένουμε ασφαλείς.

- Να δούμε ποιος θα προστατεύσει τη γλώσσα...
Όσον αφορά την εκφορά του [Σ] των παραπάνω τηλεοπτικών μηνυμάτων, την αφήνω ασχολίαστη.

ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όπου:  `  τα ευ̖φωνικά [ŋ] ή [ɱ] πριν από τα δίψηφα σύμφωνα.
            '   η προφορά των φθόγ̖γων χωριστά.