Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΕΡΝΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ


                                           


Η orthophonia.gr αποχαιρετά τη μούσα της σύγχρονης Ελλάδας Κική Δημουλά. 
Την εμ̖πνευσμένη ποιήτρια της ζωής, της καθημερινότητας, της υπαρξιακής αγωνίας, του στοχασμού και της χαρμολύπης· με την ευγένεια της ψυχής, την αισθαν̖τικότητα, τη σκωπτική διיάθεση, την ευρηματική λεξιπλασία, την ενάργεια και την αφοπλιστική αμεσότητα, που αναχώρησε για την Αιωνιότητα.


Ο ΠΛΗΘΥN̖TΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
(Από την ποιητική συλλογή: «Το λίγο του κόσμου», 1971)

Ο έρωτας,
όνομα ουσιיαστικόν,
πολύ ουσιיαστικόν,
ενικού αριθμού,
γένους ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
Πληθυν̖τικός αριθμός
οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.

Ο φόβος,
όνομα ουσιיαστικόν,
στην αρχή ενικός αριθμός
και μετά πληθυν̖τικός:
οι φόβοι.
Οι φόβοι
για όλα από 'δω και πέρα.

Η μνήμη,
κύριο όνομα των θλίψεων,
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού
και άκλιτη.
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη.

Η νύχτα,
όνομα ουσιיαστικόν,
γένους θηλυκού,
ενικός αριθμός.
Πληθυν̖τικός αριθμός
οι νύχτες.
Οι νύχτες από 'δω και πέρα.

ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όπου:   `   το ευ̖φωνικό [ŋ] πριν από το δίψηφο  
                  σύμφωνο.
              י   η προφορά των φθόγ̖γων χωριστά.

Άρης Βαφιάς - MA RCSSD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου